Säker och beprövad lösning

Anpassad efter kunskap, processer och lagkrav
Tjänsten används av kommuner för protokollsjustering och e-underskrift över hela Sverige sedan 2016. Utformningen utgår både från vår gedigna kunskap och erfarenhet, kommunernas processer och från lagkrav och regelverk. Vi har signaturlösningar för olika behov; interna attesteringar, medborgares handlingar och avtalsmotparter.

Hög säkerhet
Vi kan hantera underskrifter med hög säkerhet, till och med socialsekretess med enkel verifiering direkt i PDF-läsare. Vår lösning baseras på att via säker webb presentera dokumentet som ska skrivas under. Det innebär att man slipper beroenden till stängda lösningar eller trassliga plug-ins som riskerar vara inaktuella, utsatta för virus eller har blockerats av IT-avdelningen eller användaren själv. Dokumentet behöver heller inte laddas ner och lagras hos underskrivaren, vilket gör säkerheten extra hög.

Vi håller inte på och krånglar med konstiga certifikat, så kallad säker e-post eller olika inlåsta lösningar. Istället utgår vi ifrån BankID (inklusive Mobilt BankID), då det krävs för att uppnå säkerhetskraven. Beprövat och med mycket hög säkerhet.

Men tjänsten är också anpassningsbar. I vissa fall räcker det med SMS-signatur och då signerar användaren med det istället. Vi har också smidig hantering av tillfälliga underskrivare samtidigt som vi sparar återkommande underskrivare i tjänsten.

E-underskrift enligt erkänd standard
E-underskrifterna listas tydligt i en extra sida sist i det resulterande PDF-dokumentet. De krypterade e-underskrifterna läggs även in osynligt i den resulterande PDF-filen, enligt en erkänd standard. Det innebär att i det osannolika fall som en brottsundersökning eller dylikt måste göras så kan olika oberoende aktörer i efterhand granska äktheten hos dokumentet och e-underskrifterna. Formatet PDF-A kan användas, för att förenkla arkivering. Exempelvis kan verifiering göras gratis i enkel Acrobat reader.