Det juridiska

Enkelt och väl integrerat
BankID är väl integrerat med webben sedan många år. Och Mobilt BankID kanske är den allra enklaste varianten för användaren, så därmed kan även en iPad eller en iPhone/Android-telefon användas för underskriften. Självklart stöds även Windows och Mac, liksom Linux (i kombination med Mobilt BankId på läsplatta/telefon).

Utvecklat enligt svenska lagar och internationella standarder
Juridisk sett så utvecklades vår e-underskrift enligt Signaturlagen (2000:832). Denna lag har numera ersatts av EU:s förordning om elektronisk identifiering (910/2014, vanligen kallad eIDAS), vilken gäller som lag i Sverige. Vår e-underskrift följer även eIDAS. Idag används så kallad avancerad e-underskrift vilket är korrekt juridiskt sett i de allra flesta fall, såsom i socialnämnder. Vi följer noga utvecklingen på området och räknar också med att använda den nya teknik som e-legitimationsnämnden arbetar med att införa, liksom om andra signeringsvarianter slår igenom brett. Särskilt förbereder vi oss för att även klara kvalificerade e-underskrifter.
Kommentar: Det finns även en svensk lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till eIDAS, men den är mycket kort och säger egentligen endast att den svenska regeringen får utse tillsynsorgan. I det här sammanhanget har PTS utsetts (detta handlar förordning 2016:576 om).

Vi använder internationella standarder så att man inte ska bli inlåst. Att t ex på detta sätt skriva under justering av nämndsprotokoll har även passerat domstolsgodkännande (Kammarrätten Gbg 2014-3459).

Skulle man ha lite enklare juridiska/säkerhetsmässiga krav i något sammanhang kan man även använda engångskod per SMS för att skriva under ett dokument eller använda en enkel godkännande-knapp.

Om man söker på internet hittar man en mängd lösningar för ”e-signing”, men de är väldigt ofta utformade för amerikansk användning. Där ”ritar” man vanligen sin underskrift på touch-skärm, så kallad inking. I amerikansk juridisk tradition accepteras detta, men vår lösning är mycket mer anpassad till de svenska juridiska förutsättningarna. Vår tjänst driftas också inom Sverige*) och är svenskägd.

*) Eventuell BankID-inloggning i sig själv kan dock ske via drift inom EU