Digitalisering och effektivisering genom e-underskrift

Säkra e-underskrifter internt och externt

  • Skriv under beslut, avtal och kontrakt elektroniskt
  • Säker överföring till externa parter, myndigheter och instanser
  • Dokumentmallar för intern användning och e-blanketter för medborgare

Vi som står bakom Kommunsignering.se är specialister på e-underskrift med mycket höga säkerhetskrav. 70 kommuner är redan kunder. Hör gärna av er och berätta om vilka behov inom e-underskrifter som just ni har.

Så här fungerar det

Som svensk leverantör har vi under ett antal år erbjudit rationella och användarvänliga e-underskriftstjänster inom kommunsektorn. Området är mycket dynamiskt och inom tjänsten skapar vi successivt nya varianter av e-underskrift och samarbetslösningar.

Tjänsten är enkel och används av inloggade administratörer i tre steg:

  1. Ladda in PDF som ska skrivas under
  2. Välj befintlig underskrivare eller lägg in en ny
  3. Starta rutinen

Vi skickar aldrig några dokument eftersom säkerheten inte kan garanteras via mail. Vi notifierar istället underskrivaren som efter tvåfaktorsidentifiering får tillgång till dokumentet och kan skriva under eller skicka feedback. För att få en smidig hantering av resterande led i er verksamhet kan ni sedan välja om dokumentet ska hämtas ut, delas i en samarbetsyta (eller flera) eller kanske använda en av våra lösningar för säker överföring till en extern motpart utan att använda mail som inte håller samma höga säkerhetsnivå.

Extern kommunikation
Parterna som ska använda e-underskrift och samverka finns ofta utanför kommunen. Det kan vara invånare, utförare, statliga myndigheter, landsting/regioner, samarbetspartners med flera. Normal e-post duger vanligen inte med tanke på GDPR och sekretessregler. Många sorters så kallad säker e-post kan vara krånglig och är inte alltid så säker. Därför har vi moduler för ett antal innovativa och säkra sätt att kommunicera externt.

För de motparter som fortfarande kräver fax har vi också en modul så att du enkelt kan faxa direkt från tjänsten.

Intern samverkan via samarbetsytor
Vi erbjuder säkra Samarbetsytor för rationell samverkan mellan interna parter samt även med ”halvexterna” parter såsom utförare.

Handläggningen blir rationell tillsammans med notifieringar till funktionsbrevlådor. Allt loggas för att ge ordning och reda. Bli av med personberoendet genom att flera handläggare ges tillgång till en viss Samarbetsyta. Ni kan också koppla ihop flera steg genom olika Samarbetsytor.

Vi integrerar gärna med ärendesystem och verksamhetsapplikationer.

Anpassad nivå efter aktuella behov
Vi tror mycket på att verkligen anpassa e-underskrifterna till de aktuella behoven.

Ibland finns det tunga formkrav på betrodd avancerad elektronisk underskrift, exempelvis utförd med BankID. I andra fall räcker det med en enkel godkännande-knapp. Med tjänsten kan man välja rätt nivå, samt identifiera användarna på lämpligt sätt.

E-blanketter — rationellt med underskriftsunderlag direkt i tjänsten. 
Med våra dokumentmallar och e-blanketter kan man skapa elektroniska dokument direkt i tjänsten. Dessa kan genereras internt eller vara öppna för att fyllas i publikt på ett säkert sätt. Underskrivarna kan alltså vara invånare, tjänstemän, utförare med flera.


Copyright Kommunsignering – Med ensamrätt